Добрич

В Областна администрация – Добрич свериха часовниците относно кризисните пунктове за областта

„Незадоволително управление при кризи“ и „Необходимост от постоянно оптимизиране на Системата за финансово управление и контрол” са били темите, включени в Стратегия за управление на риска в Областна администрация Добрич за периода 2018-2020 г., която след проведено заседание е била утвърдена от Областният управител Красимир Кирилов, съобщиха от пресслужбата на институцията.

 Документът е внесен за обсъждане на проведено заседание №4 от Комитета за управление на риска в Областна администрация Добрич, в изпълнение на Заповед №РкД-22-32/19.07.2016 г на Областния управител на област Добрич. Участниците в заседанието са решили идентифицираните вече рискове да бъдат наблюдавани и да се предприемат допълнителни мерки за техния контрол в приемливи рамки.

Главният експерт в служба “Информационни технологии” е предложил да бъде включен „Риск от уязвимост на външни атаки“, който е от ключово значение за постигане на една от целите на администрацията, а именно .

За постигане на една от целите на администрацията – „Изграждане на модерна цифрова администрация“ – главният експерт в служба “Информационни технологии” е предложил в стратегията да бъде включен „Риск от уязвимост на външни атаки“, станал особено актуален в глобален аспект през последните години.