Общество Шабла

В Шабла раздадоха 100 порции печена риба на Благовещение

В навечерието на Благовещение всичко потребители на Домашния социален патронаж в Шабла получиха празничен обяд с риба и зелена салата. С лични средства, предоставени от народния представител Даниела Димитрова, бяха закупени риба и пресни зеленчуци. С тях екипът на Домашния социален патронаж приготви безплатен празничен обяд за всички около 100 потребители, който им бе разнесен в навечерието на празника, който в народните традиции се счита за „половин Великден”.

Домашният социален патронаж предоставя социални услуги на територията на община Шабла. Всеки работен ден доставя храна до дома на нуждаещите се хора. Предлага топла и здравословна храна, съобразена с изискванията на рационалното хранене. Оказва помощ в общуването и поддържането на социални контакти, подпомагане и разширяване възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот. Тези услуги могат да ползват лица в пенсионна възраст, инвалиди с над 71% нетрудоспособност, деца с увреждания.

Колективът и потребителите на ДСП изказаха най-сърдечни благодарности към народния представител Даниела Димитрова и й пожелаха здраве и благоденствие.