Общество

Близо 3900 граждани са декларирали доходите си пред НАП-Добрич от началото на кампанията

Близо 3900 граждани са декларирали доходите си пред НАП-Добрич от началото на новата данъчна кампания,, съобщават от местната приходна администрация. Около 2000 или 52 на сто от подадените годишни данъчни декларации са изпратени по електронен път с електронен подпис или персонален идентификационен код, посочва Красимир Павлов, старши експерт в звено “Комуникации”.
От НАП-Добрич напомнят, че декларациите за доходите на физическите лица могат да бъдат подавани и като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция. Гражданите могат и директно да подадат годишните си декларации срещу входящ номер в 12 пощенски станции в региона, които предоставят безплатно необходимите формуляри. Близо 240 данъкоплатци вече са се възползвали от тази услуга на “Български пощи”, посочват от НАП-Добрич. Срокът за подаване на годишните декларации изтича на 30 април, като до тази дата трябва да бъде платен и дължимият данък за довнасяне, припомнят от местната приходна администрация.