Общество

Три организации на хора с увреждания връчиха протестна нота на областния управител на Добрич

Фондация „Св. Николай Чудотворец“, връчи на областния управител на Добрич протестна нота от Национално представителни организации на и за хора с увреждания.

„Дълго време бяхме коректни партньори на Българските правителства, но за съжаления всички становища и предложения за промяна на нормативната база в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания не се приемат в Националния съвет. Промените които се правят без наше съгласие  не гарантират, а отнемат права!

Трябва ясно да заявим, че нищо за хората с увреждания не се прави без тях!”, се казва в протестната нота.

Тя бе връчена от Мария Методиева, председател на  Фондация „Св. Николай Чудотворец“. Петя Митева – председател на ТО на глухите, и Живко Бохоров – председател ТО на слепите в Добрич.

Протестната нота се връчва едновременно на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание, на Министър-председателя на Република България, председателите на парламентарните групи, председателите на парламентарно представените партии, на комисии в Народното събрание, на Омбудсмана на Република България, на Председател на Комисия за защита от дискриминация и на всички областни управители.

Фондацията е създадена през 1997г. и до момента участва активно във формирането, мониторинга и контрола на политиките, които имат отношение към хората с  интелектуални увреждания и техния живот на всички нива на централната и местна власт. Фондацията има над 30 проекта   за деца и младежи с интелектуални затруднения, техните семейства и специалистите работещи в социалната сфера. От 2004г. Фондация „Св. Николай Чудотворец“ е член на Българска асоциация за хора с интелектуални затруднения- БАЛИЗ.

БАЛИЗ е национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. Тя е голяма, национално представена организация, която със своите действия отстоява колективния интерес на своите членове и функционира като платформа за развитие, проучване и споделяне на знания.