Добрич Общество

Започна реконструкцията на пречиствателната станция в Добрич

Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков даде началото на реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на Добрич. Съоръжението се намира в с. Врачанци и е построено през 1986 г., но не е ремонтирано повече от 30 години.  Проектът е част от водния цикъл на града, чиято първа копка беше направена на 17 юли м. г. от министъра на околната среда и водите Нено Димов и кмета на града Йордан Йорданов.

„С началото на този изключително необходим социален проект ще се изгради устойчива и здравословна среда. Реализацията му ще спре загубите от над 80% по водопроводната мрежа“, каза зам.-министър Живков. Кметът Йордан Йорданов благодари на МОСВ за съдействието при осъществяването на този важен за общината проект, който повече от 10 години не можеше да започне. „Днес полагаме здрава основа, върху която да стъпи развитието на региона“, каза още Йорданов.

Реконструкцията на пречиствателната станция е част от дейностите по „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1” в най-големия град на Добруджа. През 2015 г. водният цикъл на Добрич беше включен в т. нар. големи ранни проекти във водния сектор по ОПОС 2014-2020 с осигурена безвъзмездна финансова помощ в размер на 86,2 млн. лв. Проектът предвижда изграждане на биологично стъпало за отстраняване на азот и фосфор. Това ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води, които се заустват в река Добричка.

Изпълнението на проекта за водния цикъл ще гарантира преодоляването на здравно-екологичните рискове за над 92 400 жители. Рехабилитацията на 6,4 км канализационна мрежа, в това число 3 главни колектора и 3 канализационни помнени станции, и 79,7 км второстепенна водоснабдителна мрежа ще осигури водоснабдяването на населението и бизнеса. С подмяната на старите азбестово-циментови тръби ще се подобри качеството на питейната вода в града.

Срокът за изпълнение е 30 юни 2019 г. На бенефициента досега са изплатени над 14,483 млн. лв. или 17% от общия размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.