Добрич Общество

Участие от Добрич в годишната конференция на “ЕкоЕнергия”

Зам-кметът „Устройство на територията“ арх. Боян Коларов участва в ХХ-ата годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”, която се провежда в Дома на Европа в София, съобщиха от общинската администрация.

Арх. Коларов взе участие днес в панелна дискусия на тема „Енергийна бедност: регионален проблем с решения на местно равнище“. Участници в събитието са: Меган Ричардс, директор на Главна дирекция “Енергетика”, Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Жечо Станков, заместник-министър на околната среда и водите, Йоана Христова, заместник-кмет на София, Юлиян Попов, бивш министър на околната среда и водите, гости от Румъния, Хърватия и Гърция, представители на европейската мрежа Енергийни градове, Германския институт за международно сътрудничество, представители на НПО, експерти и заинтересовани лица.

Конференцията е част от официалната програма на българското председателство на ЕС с фокус: политиките и мерките за борба с енергийната бедност и за повишаване на чистотата на атмосферния въздух. Тя ще се съсредоточи върху конкретни предложения за ефективни мерки и програми за борба с енергийната бедност и замърсяването на въздуха на централно и местно равнище. „ЕкоЕнергия” отстоява тезата, че енергийната ефективност е най-устойчивото решение на тези проблеми, а конкретните инструменти и мерки, управлявани на местно равнище, трябва да имат специално отношение към елиминиране на енергийната бедност и подобряване качеството на въздуха.