Политика

Граждани потърсиха съдействие от общинските съветници от ГЕРБ

Приемната на общинските съветници от ГЕРБ, която тази седмица бе на тема „Здравеопазване“, бе посетена от медицински специалисти от училищно и детско здравеопазване в Добрич. Те направиха предложение за увеличаване на единния държавен стандарт за детско и училищно здравеопазване и намаляване броя на обслужвани деца, като стандарт.Настояват за преразглеждане на единните разходни стандарти за 2018 година така, че да бъде гарантирано достигането на договореното възнаграждение в отрасловия трудов договор.

Общинските съветници ще съдействат на медицинските специалисти още в следващите дни да поставят проблема пред народните представители от ГЕРБ Даниела Димитрова и Пламен Манушев, тъй като решаването му е на министерско ниво.

Граждани потърсиха съдействие от общинските съветници от ГЕРБ и във връзка с проблеми, свързани със здравеопазването в Добрич.

Бе коментиран и Правилникът за организацията, реда и работата на общински фонд „Здраве“, който предстои да бъде разгледан от Общинския съвет. Целта му е финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално-битови условия на лекари и медицински специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община Добри.

В приемната взеха участие членовете на Постоянната комисия по здравеопазване д-р Бисерка Пачолова, Петя Обретенова, Кина Драгнева, както и Камелия Койчева.

Всеки четвъртък общинските съветници от ПП ГЕРБ организират в офиса на партията приемни по различни теми.