Развлечение

Цената на книгата в миналото

Още от времето на своето създаване, та чак до края на Средновековието, книгите са били толкова ценни, че в библиотеките, където са съхранявани се е налагало да бъдат заключвани към рафтовете на хранилищата. Изработката на една книга е отнемала от няколко седмици до няколко месеца. Практиката за опазване на заключеното в книга познание е масово разпространена до XVIII век.