Крими

Полицията в Добрич направи годишен анализ на работата си

Годишен анализ на дейността на Областната дирекция на МВР бе извършен днес. Присъстваха директорът на Главна дирекция „Национална полиция” главен комисар Христо Терзийски, заместник-директора на ГДБОП старши комисар Стефа Джолев.
Участие взеха представители на Областна управа, ТД ДАНС Добрич, Окръжен съд и Районен съд.

Според отчета, направен от директора ОД на МВР Николай Спасов, регистрираните през 2017 г. престъпления на територията на дирекцията  са 2139 срещу 2233 за 2016 г. Данните показват намаление на престъпленията с 4.21% в сравнение с предходната година.

От регистрираните през 2017 г. криминални престъпления, тези против личността са 116, които съставляват 5.42% от всички престъпления, престъпленията против собствеността са 864, което е 40.39%, а общоопасните престъпления са 917 и съставляват 42.87%.

През 2017 г. има леко завишение в броя на престъпленията против личността – 116 срещу 110 през 2016 г. През  отчетната година на територията на ОДМВР Добрич са регистрирани 2 умишлени убийства, след битови конфликти, които са разкрити. През 2016 г. няма регистрирани убийства. През 2017 г. са регистрирани 5 изнасилвания, от които 4 са разкрити и 2 блудства, от тях 1 е разкрито в периода. За сравнение, през 2016 г. са регистрирани 6 изнасилвания, от тях 3 разкрити и 9 блудства, от които 5 са разкрити.

През 2017 г. се наблюдава намаление в регистрираните престъпления против собствеността – 864 срещу 1114 за 2016 г., като основно това е при кражбите.

През 2017 г. са регистрирани общо 631 кражби на имущество срещу 843 за 2016 г., намалението е с 25.15%. От тях са разкрити 200, с процент на разкриваемост 31.70%, срещу 278 разкрити кражби през 2016 г., с разкриваемост 32.98%.

Разгледани по видове, при домовите кражби намалението е с 22.00%, при кражбите на селскостопанска продукция е с 24.53%, при кражбите на части и вещи от МПС – с 56.73%, при кражбите от магазини – с 16.18% и при джебчийските кражби – с 61.54%. Има увеличение при кражбите от офиси с 33.33%.

При грабежите се констатира намаление с 22.22% спрямо 2016 г. Регистрираните грабежи за 2017 г. са 28, от които 1 въоръжен, срещу 36 за 2016 г., когато също е регистриран един въоръжен грабеж. През отчетната година са разкрити 20 грабежа, един от тях въоръжен, с 23 установени извършители и 71.43% разкриваемост, срещу 18 разкрити грабежа през 2016 г. със 17 установени извършители и 50.00% разкриваемост.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.