Крими

Увеличават се търговските дела в съда в Добрич, намаляват гражданските

В Добричкия окръжен съд се отбелязва тенденция на увеличаване на търговските дела, които съставляват 26 на сто от разгледаните общо над 1600 съдебни казуса през 2017 година. Продължава намаляването на гражданските дела, които независимо от това все още са най-много в съда – 43 на сто,съобщи председателят на съдебната институция Галатея Ханджиева на пресконференция по повод годишния отчет за дейността.
Близо 350 са новообразуваните търговски дела през изминалата година, като 13 са по молби за обявяване в несъстоятелност – от кредитори и длъжници, допълни заместник-председателят на съда Адриана Панайотова. По думите й част от делата по несъстоятелност са прекратени – между които срещу “ВиК” и “Евроманган”, като в някои случаи кредиторите използват съдебния иск като силов метод за постигане на споразумение с длъжника.
Заместник-председателят на Апелативния съд във Варна Милен Славов коментира, че социално-икономическите фактори се отразяват върху постъплението на делата – търговските се увеличават при тенденцията на запазване на икономическия оборот на фирмите в Добричка област, а гражданските намаляват, заедно със спада на населението.
В Добричкия окръжен съд има висока степен на процесуална дисциплина, в търговското отделение 100 на сто от делата са решени в законоустановения срок, а в наказателното отделение – 99.8 на сто, заяви председателят на Апелативния съд Ванухи Аракелян. Тя отбеляза и активната обществена позиция на окръжния съд с организирането на Дни на отворените врати в институцията и работата с младите хора.

Снимка: dobrudjabg.com

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.