Образование Тервел

2,8 млн. лева е бюджетът за училищата в Тервел

За първи път през 2018 г. освен разходен стандарт на брой ученик, са въведени още няколко стандарта, които влияят върху бюджетите на училищата в община Тервел, съобщи заместник-кметът Дияна Илиева.

Това са брой паралелки, брой групи за целодневно обучение, брой ученици в групи за целодневно обучение, стандарт за институция и регионални коефициенти.

За община Тервел цифрите са следните: 1061 ученика в неспециализирани паралелки, 60 паралелки, 741 ученици в целодневна организация на учебната дейност, 31 групи ЦОУД, ЕРС за институция 33 000, регионален коефициент за институция 178 847,75 лв., регионален коефициент за ЦОУД 40 572,88 лв. Общият бюджет на училищата за разпределение по формула за 2018 г. е 2 800 838,53 лв.

Формулата за разпределението на средствата за общинските училища по основни или допълнителни компоненти през 2018 г. се осъществява по ЕРС за дейност „Общообразователни училища „при съставянето на бюджета на община Тервел обхваща 100 % от определената в ЗДБРБ субсидия за тази дейност. Разпределението на средствата по формулата се базира на броя на учениците за всяко общинско училище и общо за община Тервел по данни, посочени в разчетите за натурални и стойностни показатели за съответната дейност в Община Тервел.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.