Общество

Златен почетен знак за съдия Таня Ангелова от Окръжния съд в Добрич

„Личен почетен знак първа степен – златен“ получава дългогодишният съдия в Окръжен съд – Добрич Таня Ангелова. Отличието се присъжда с решение на Съдийската колегия на ВСС за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества на магистрата, както и по повод нейното предстоящото пенсиониране.

Предложението за поощрение е направено от председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева, която подчертава, че съдия Таня Ангелова е уважаван магистрат както сред колегите си, така и в обществото. Резултатите от инстанционния контрол на постановените от нея съдебни актове са много добри и говорят за качествена правораздавателна дейност.

Съдия Таня Ангелова има над 42-годишен юридически стаж, преминал изцяло в съдебната система, като над 27 години е работила като съдия в Окръжен съд – Добрич.

Започнала е кариерата си в Окръжен държавен арбитраж – Добрич, където е била арбитър, заместник главен и главен арбитър. В края на 1991г. постъпва на работа в Окръжен съд – Добрич като съдия.

От 1996 до 1998 година тя заема длъжността „заместник-председател“ на Окръжния съд, след което става председател на институцията, която ръководи до края на 2004 година. Като заместник-председател и председател на Окръжния съд съдия Ангелова е била и ръководител на Търговско и фирмено отделение. Тя притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.