Бизнес

Все по-малко се строи в област Добрич

Местните администрации в област Добрич са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни и 18 други сгради в последното тримесечие на 2017-а като се отбелязва спад спрямо същия период на предходната година, съобщават от териториалното статистическо бюро-Североизток.
На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 32.4 на сто, на жилищата в тях с 22 на сто,но разгърнатата им застроена площ нараства с 5.2 на сто – до 7343 квадратни метра.
Спадът на издадените разрешителни за строеж на други сгради е със 76 на сто, а на общата им застроена площ с 89.1 на сто – до 7892 квадратни метра, посочват статистиците.
Намалява и новото строителство като в последните месеци на 2017-а в областта е започнал строежът на 15 жилищни и на 17 други сгради като спадът е съответно с 48.3 на сто и 46.9 на сто спрямо края на предходната година. Жилищната площ е с 27 на сто по-малко, а общата площ в административни, производствени и други нежилищни сгради отбелязва спад с 47.4 на сто, според обобщените статистически данни.