Добрич Образование

Допълнителни услуги ще предлагат детските градини в Добрич

Детските градини в Добрич ще предлагат допълнителни услуги за деца, които не са обхванати в образователни институции в общината и нямат адресна регистрация в областния град. Това предвижда нова наредба за записване, отписване и преместване на децата в детските градини.
Допълнителните услуги ще бъдат организирани като почасова и сезонна дейност. Детето ще може да пребивава в детската градина шест или дванайсет часа в учебното време – от 15 септември до 31 май. Сезонната дейност ще се организира в неучебно време – от 1 юни до 14 септември. Всяка детска градина ще може да приема до три деца за допълнителните услуги по реда на подадените заявления, предвижда наредбата. Родителите ще заплащат такси според броя на посещенията.
Новата наредба е предложена за обществено обсъждане, като родителската общност и специалисти могат да заявят своите становища до 26 март.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.