Общество Тервел

Тервел е на крачка от разрешаване на проблема с трафика от тежкотоварни автомобили

Проблемът с преминаващите тежкотоварни автомобили през град Тервел предстои частично да бъде решен с изграждането на кръгово кръстовище между улица “Тича” и улица “Цар Калоян” – информираха от местната администрация. Целта на съоръжението ще бъде предотвратяване на транзитния трафик от тежкотоварни автомобили, сега минаващ директно през населеното място.

Община Тервел е решена да кандидатства за изграждането на кръговото кръстовище по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Тервел-Крушари”. Официално решение за кандидатстването е взето по време на последното заседание на Общинския съвет.

Аргументите на тервелчани  са, че тежкотоварните автомобили създават опасна среда за хората в града, а в същото време съществуващият обходен общински път DOB3201 не се използва. И в момента всички преминаващи автомобили, движещи се по направленията Алфатар – Силистра, Ветрино – Шумен – София и Добрич – Варна, преминават директно през центъра на града. Трасето на пътя им пресича промишлената зона в края на Тервел (посока Добрич), преминава през жилищния квартал “Изгрев“, край ПГТО „Дочо Михайлов“ , край входа на Градския парк и през жилищната зона на ул. “Тича“. Всички участъци, по които преминават тежкотоварните автомобили през града, съвпадат с трасето на републикански път III-207. Допълнително затруднение предизвикват случаите, в които тежкотоварни автомобили нощуват върху тротоарите на ул.“Тича“.

Надеждите на всички живущи в Тервел са свързани с изграждането на кръговото кръстовище, за да бъде пренасочен тежкотоварния трафик по обходния общински път, проектиран и изграден като такъв, още през 80-е години на миналия век.