Общество Тервел

Община Тервел ще предостави на търг 15 поземлени имота

Община Тервел ще предостави на търг с явно наддаване ниви, лозя и други поземлени имоти, съобщават от кметската управа. Общинският съвет вече одобри пазарните оценки на 15 имота – общинска собственост, най-скъпият сред които надхвърля 10 500 лева.
Кандидатите ще наддават за имоти в Тервел и в землищата на селата Безмер, Мали извор, Жегларци, Божан. Началната тръжна цена на ниви малко над три декара тръгва от 4539 лева. По-големите парцели надхвърлят 6000-8000 лева.