Общество

Единодушно приеха бюджета на Асоциацията по ВиК

Бюджетът на Асоциацията по ВиК в област Добрич бе приет единодушно на проведеното под председателството на областния управител Красимир Кирилов Общо събрание.

На него присъстваха две трети от членовете, имащи право на глас и със 78.33 % от общия брой гласове бе осигурен кворум за провеждането му. По първа точка от дневния ред отчет за дейността на АВиК за 2017 г. представи секретарят на Асоциацията Гинка Бухчева. Тя представи пред членовете резюме на дейността за миналата година – взети решения, проведени работни срещи. От отчета стана ясно, че за цялата 2017 г. в АВиК са постъпили 19 жалби, 4 сигнала и 3 предложения, които са били разгледани.
Финансистът на АВиК Мими Атанасова направи отчет за бюджет’2017 и представи предложението за бюджет’2018, който бе приет единодушно със 78.33 % от гласовете на присъстващите, имащи право на глас. Тазгодишният бюджет на АВиК запазва размера на миналогодишния – 42 857, 14 лв. Държавата, която е с 35 % дялово участие ще направи вноска в размер на 15 хил. лв., а останалата сума от 27 857, 14 лв. ще постъпи от вноски на общините, според техния процентен дял.

Снимка: dobrudjabg.com

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.