Общество

Безработни от област Добрич могат да започнат работа по европейска програма

Над 170 безработни от Добричка област ще имат възможност да се сдобият с трудов договор по проект „Работа“, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е с национален обхват и ще се прилага в общини с висока безработица. От Добричка област в обхвата на схемата попадат пет общини – Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла, съобщават от Регионалната служба по заетостта.Работодатели от публичния и частния сектор ще имат възможност да разкрият общо 173 работни места в тези общини за дейности, насочени към подобряване на жизнената среда и услуги за населението. Безработните ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. Работодателите могат да подадат заявка за участие до 9 март включително.