Водещи новини - дясно Добричка Регионални - начална

Още две села в община Добричка с негодна за пиене вода

Питейната вода в селата Карапелит, Плачи дол, Стефаново, Бранище е негодна за пиене, предупреждават от Община Добричка.

При извършено от Регионалната здравна инспекция пробонабиране на проби вода за пиене и е установено, че те не отговарят по микробиологични показатели за качеството на водата и тя не бива да се ползва за питейно-битови цели.

РЗИ – Добрич препоръчва да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели жителите на съответните населени места ще бъдат своевременно уведомени.

Припомняме, че преди дни стана ясно, че водата в селата Богдан, Драганово и Опанец също е негодна за пиене.