Крими

Осъдена за подкуп съдийка се размина с конфискация на близо 154 хил. лева

Делото за отнемане на имуществото на осъдената за подкуп бивша шефка на Административния съд във Варна Анелия Цветкова бе прекратено с решение на Окръжния съд в Добрич. Причината е в  неспазени от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество законови срокове, в които би трябвало да започне и да приключи процедурата по проверката на нечие имущество, съобщиха от пресцентъра на съда.

С решение на Върховния касационен съд Анелия Цветкова бе призната за виновна, че през  2008 г. в качеството си на длъжностно лице с отговорно служебно положение е поискала и получила 10 000 лв. подкуп от бизнесмена Стефан Стефанов, за да бъде решено дело в полза на фирмата „Атанасов инвест” ЕООД на Атанас Атанасов /Атлантата/ от Добрич .

Цветкова беше осъдена условно на три години лишаване от свобода, глоба в размер на 10 000 лв. и лишаване от право да заема длъжност в органите на съдебната власт за срок от три години.

По делото  за отнемане на имуществото на съдийката бе поискана конфискация на 153 548 лева с мотива, че има косвена връзка между това престъпление и претендираната за отнемане сума.

Другото прекратено от съда дело е по иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Петър П. от Добрич, неговата бивша съпруга и дружество, еднолична собственост на първия ответник и контролирано от него през 2010г. и 2011година. Комисията е започнала проверка на имуществото, след като първият ответник е бил привлечен като обвиняем за данъчни престъпления. След частичен отказ от първоначално предявените искове, Комисията настояваше от тримата ответници да бъде отнето имущество на обща стойност 342 662.33 лева.

Съдебните състави и по двете дела са преценили обаче, че Комисията не е спазила определените срокове, в които трябва да започне и приключи процедурата по проверката на имуществото на проверяваните лица. И в двата съдебни акта се посочва, че визираните срокове са задължителни, а не инструктивни и след като Комисията не ги е спазила, тя е изгубила правото си да предяви искове в съда срещу проверяваните лица.

По делото срещу бившия председател на Варненския административен съд производството пред Комисията е образувано през юли 2008г., а решението за внасяне на мотивираното искане за отнемане на имущество е от май 2016г., почти 7 години след изтичане на законовия срок.

По другото дело Комисията не е спазила срока, в който би трябвало да вземе решение за започване на проверка на имуществото на Петър П. от Добрич.

Определенията подлежат на обжалване пред Апелативен съд – Варна.

Преди дни, по същите съображения – недопустимост на предявения иск, в Окръжния съд беше прекратено и друго производство за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 310 818 лева.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.