Добрич Здраве

РЗИ: Водата в централната част на Добрич е годна за пиене

Водата в централната част на Добрич отговаря на здравните изисквания. Това са показали резултатите от взетите на 19 февруари проби, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Тогава е  извършено пробонабиране  в хода на провеждания мониторинг за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на 2 проби вода от водопроводната мрежа на централна градска част в Добрич, които са  изследвани по органолептичните показатели: цвят и мътност, показали отклонения през предходната седмица.

Получените резултати отговарят на здравните изисквания.

Водата от водопроводната мрежа на град Добрич може да се използва за питейно – битови нужди.