Добрич Общество

Възобновяват работата по програмата за публично-частни партньорства в Добрич

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.”  приеха общинските съветници.

Зам.-кметът арх. Боян Коларов, който е вносител на докладната записка, посочи, че се изисква гражданите да участват с не по малко от 50% от  разходите.

По предложение на Светозар Стоянов от ГЕРБ бе решено ,че внасяне на повече средства  над 50% ще бъде предимство за участие.

Това е една от най-успешните програми на Община Добрич. Тя е първата българска община, която разработи и започна работа по такава програма през 2005 година. Нееднократно е сочена като пример за успешно гражданско участие в бюджетния процес на форуми у нас и чужбина. Донесла е на Община Добрич не една награда за добра практика. Днес програмата вече се прилага в множество общини у нас. Още през първите две години бяха реализирани 38 обекта на стойност 190 хиляди лева. Сред тях са много предблокови пространства, тротоари, детски и спортни площадки. Един от първите обекти, показал устойчивост през годините, е площадката с фитнес уреди на открито в градския парк в Добрич, която почти десет години се ползва целогодишно от хора на възраст между 4 и 84 години.

При обсъждането на проекта за бюджет на Община Добрич през януари 2018 година общинските съветници от ГЕРБ предложиха програмата да бъде възстановена и от местната хазна да бъдат заделени отново средства за такива публично-частни партньорства. На заседанието днес бе решено в Програмата за капиталови разходи да се предвидят 100 000 лева за реализиране на програмата, която през миналата година бе стопирана.