Добрич

Предстои резитба в Градски парк „Свети Георги“

Предвид предстоящото топло полугодие и очакванията за увеличаване на посещаемостта на Градски парк „Св. Георги”, експерти от Община град Добрич извършиха оглед и оценка на състоянието на дървесната растителност, с особено внимание към района на главния подход към парка и дърветата, разположени в близост и над главните алеи и пейки.
При три от големите дървета от вида японска софора, намиращи се западно от чешмичката, е отчетено сериозно влошаване на състоянието, изразяващо се в съхнене, счупване и рани по клоните, загниване и образуване на хралупи. В комбинация със значителната им височина, надминаваща 25 м, и развитие на клони над алеите, тези дървета са оценени като потенциално опасни, поради което се предвижда да бъдат подложени на т. нар. скелетна резитба през месец март. Посредством нея ще бъдат премахнати сухите, загнили и надвиснали клони, а размерът на дърветата ще бъде намален до безопасна височина. В последствие естествено ще се формират нови корони, които обаче ще са безопасни и достатъчно ниски, за да позволяват редовното им поддържане.
Ще бъде извършено кастрене на надвиснали над алеите клони, които затрудняват пешеходното движение или пречат на използването на пейките.
Предвидените резитби са част от мерките по текущо поддържане на дървесната растителност и целят обезопасяване и оформяне на короните. Те не засягат защитените вековни дървета, намиращи се в района, и не включват отсичане. Предстоящите резитби са съобразени с определения режим на опазване на недвижимата културна ценност от местно значение – Историческо ядро на Градски парк „Свети Георги”.