Добрич Общество

Правят нов паркинг по ул. „Страцин“

Със Заповед на Областния управител Красимир Кирилов е отписан от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост, поземлен имот на ул. „Страцин“ № 3. Той е предаден на Община град Добрич.

Извършената промяна е във връзка с искане на Община град Добрич. В писмото си до Областния управител с искане за отписване на имота от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост, се посочва следното: „С актуването на поземлен имот с идентификатор 72624.623.460, намиращ се на ул. „Страцин“ № 3, като общинска собственост, за който е отреден УПИ Х в кв. 20, предвиден за обществено и делово обслужване, би осигурило паркоместа за жителите на град Добрич, предвид затрудненото преминаване по ул. „Страцин“ и забраната за паркиране, които създават редица неудобства на нашите съграждани“.

Related Posts

  1. Гражданин says:

    Вечно зает/пълен паркинг. 20 пъти съм опитвал за една година – 20 пъти неуспешно. Човек не може да иде до Нещото за 5 минути да си купи храна. Куките дебнат. Трябва да бъде облекчен режима, или да се събират пари както в други зони. Това е нелепо да се ограничава достъпа до такава крайна степен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.