Балчик Бизнес

Поискаха несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД заради над 350 000 лева дълг за ток

В Окръжен съд – Добрич е образувано дело по внесен иск за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „Евроманган“ ЕАД – с.Църква, община Балчик, заради непогасени задължения за доставка на електроенергия. В молбата, подадена от „Енерго Про Продажби”АД – Варна, се твърди, че натрупаните от длъжника задължения, заедно с лихвите за забавено плащане, възлизат общо на 359 442.95 лева. В качеството си на кредитор доставчикът на електроенергия иска Окръжният съд да постанови решение, с което „Евроманган”ЕАД да бъде обявено в несъстоятелност поради неплатежоспособност и свръхзадълженост.

В молбата си ищецът уточнява, че заради нарастващия дълг е възнамерявал да предприеме поетапно прекъсване по график на преноса на електрическа енергия на мина „Оброчище“, на която „Евроманган” ЕАД е концесионер, като за това са били уведомени ответникът, КЕВР и  Министерство на енергетиката. В отговор Министерството на енергетиката е препоръчало да се положат всички усилия за провеждане на диалог и постигане на споразумение, тъй като дейностите, осъществявани в подземната част на мина „Оброчище“ са пряко зависими от доставката на електрическа енергия, като всяко продължително преустановяване на захранването би могло да доведе до материални щети и невъзможност за продължаване на дейността на мината.

Ищецът смята обаче, че създалата се ситуация неминуемо ще доведе до генерирането на нови и нови задължения. В молбата си той твърди още, че разполага с информация за наличието на задължения на ответника и към други дружества. Изразяват се опасения, че „Евроманган” ЕАД не е в състояние да изпълни изискуемите парични задължения към ищеца, както и че поетите от него задължения многократно надвишават имуществото му.

Окръжният съд назначи изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, която трябва да изясни има ли проверяваното дружество финансови затруднения, какъв характер имат те – временен, траен или необратим и в състояние ли е бил ответникът да покрива краткосрочните си задължения за посочените периоди. Ще се установява още извършва ли в момента дружеството търговска дейност, какви са месечните приходи от тази дейност и възможно ли е с тези приходи да бъдат покрити съществуващи задължения към кредиторите.

Насроченото за днес първо заседание по делото беше отложено поради нередовно призоваване на ответника. Разпоредено беше той да бъде призован за следващото заседание, което ще се проведе на 29 март.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.