Водещи новини - дясно Добричка Регионални - начална

Община Добричка доставя контейнери за биоразградими отпадъци и домашни компостери

Община Добричка ще достави 66 контейнера за биоразградими отпадъци, които ще бъдат разположени в селища в близост до регионалното депо – Стожер, Дебрене, Бранище, Стефаново, Плачи дол и Приморци, съобщават от кметската управа. След обществена поръчка общината вече е закупила и 60 домашни компостера.

Нововъведенията са част от усилията на общината за разделно събиране на биоразградимите отпадъци чрез специализирани контейнери и стимулиране на домашното компостиране. Мерките са залегнали в общинските програми за опазване на околната среда и за управление на отпадъците в периода до 2020 година.

Вече около 190 домакинства в района са обхванати в разделното събиране на битови отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло и метал, които се предават за рециклиране в цветни полиетиленови чували, информират от кметската управа. Близо 1980 тона отпадъци, извозени от общината, са рециклирани или компостирани в регионалното депо в село Стожер през 2017 година. Това количество смет е над 40 на сто от общо транспортираните от общината 4736 тона отпадъци, с което се изпълняват целите на Регионалното сдружение за разделно събиране и третиране на различните видове отпадъци, коментират от кметската управа.