Общество

770 крайно нуждаещи се ползват “топъл обяд” в област Добрич

От 214 одобрени проектни предложения на територията на страната за осигуряване на топъл обяд, в област Добрич се изпълняват 6 договора. Това стана ясно на информационна и разяснителна среща по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, която проведе Агенцията за социално подпомагане в бизнес залата на Община град Добрич. Валентина Гочева-Генова – главен експерт в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ представи пред екипите на общините в областта последните изменения за изпълнение и управление на договори по програмата и причините за тях.
Близо 770 лица в риск от общините Балчик, Каварна, Добрич, Добричка, Шабла и Тервел са ползватели на услугата “топъл обяд” – лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, неосигурени, самотно живеещи, скитащи и бездомни.
Предстои подписване на договор и с Община Крушари. Реализират се и други съпътстващи мерки като информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.
Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане за периода 2014-2020 г. е разработена в съответствие с изискванията на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Тя работи за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. Програмата е насочена към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.