Образование

Петокласници от СУ “Климент Охридски“ облякоха съдийски тоги

Петокласници от СУ “Климент Охридски“ посетиха Окръжен съд – Добрич и се срещнаха с председателя на институцията съдия Галатея Ханджиева, съобщиха от пресцентъра на съда. Визитата беше реализирана в рамките на програмата на съда за повишаване на правната култура на подрастващите. Децата имаха възможност да разгледат съдебна зала и да застанат на местата, отредени за съдебния състав, прокурора, защитника и останалите участници в съдебната процедура.

Съдия Ханджиева разясни пред учениците каква е разликата между наказателно и гражданско дело и в какви случаи може да се наложи пред съда да бъдат изслушвани деца. Дискутирана беше и темата за наказателната отговорност на малолетните и непълнолетните и видовете наказания, които могат да им бъдат налагани. Учениците се интересуваха как се наказва разпространението на наркотици, какво представлява свидетелството за съдимост, а също заклеват ли се призованите по делата свидетели да казват истината и какви са последиците за хората, които са излъгали в съда. Поставен беше и въпросът задължително ли е при раздяла на родителите децата да остават при майката.

Посещението завърши с обща снимка, а най-активните участници в срещата получиха възможност да облекат съдийски тоги и да седнат до председателя на съда, като членове на съдийски състав.

Петокласниците споделиха, че след визитата си в съда вече знаят повече за работата на магистратите, за начина, по който протичат съдебните процеси и за правилата, които трябва да се спазват по време на съдебно заседание.

Посещението на групата ученици в Окръжния съд беше реализирано със съдействието на Детска педагогическа стая – Добрич, чиито инспектори работят със същите деца в рамките на програмата „Детско полицейско управление“.