Бизнес

Три вятърни ферми в област Добрич получиха удостоверение за зелена енергия

“Енерго Про – Енергийни услуги” издаде удостоверение за снабдяване със 100 на сто зелена енергия на компанията ЕRG, която е собственик на три вятърни ферми в Добричка област с обща инсталирана мощност 54 MW, съобщават от пресцентъра на “Енерго Про”.

ЕRG допринася за намаляване на парниковия ефект и за запазване на екологичното равновесие като използва в своите ветрогенераторни паркове витла със специална аеродинамична форма. Технологията позволява да се оползотвори подемната сила на въздушните маси над земната повърхност вследствие на топлината на слънцето и движението на земята, поясняват от пресцентъра. ERG е най-големият производител на вятърна енергия в Италия и разполага с централи във Франция, Германия,Великобритания, Полша, Румъния.
В партньорство с “Енерго Про” групата ERG успешно изпълнява Директивата за енергията от възобновяеми източници. Данните за България сочат, че при заложена цел от 16 на сто дял на ВЕИ за 2017 година 18.2 на сто от енергията в страната се произвежда именно от такива инсталации, посочват от “Енерго Про”.