Водещи новини Каварна

Комплекс “Калиакра” официално е защитена зона

Заповед РД-815/12.12.2017 г. за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 “Комплекс Калиакра”.

Обхваща землищата на с. Тюленово (община Шабла), селата Камен бряг, Свети Никола, Българево, Божурец и Топола и град Каварна (общ. Каварна) и град Балчик.

Общата площ на територията е 483 квадратни километра, преобладаващата част от които са морски пространства.

Заповедта на министъра на околната среда и водите Нено Димов е от 12 декември миналата година и не подлежи на обжалване. Документът е обнародван в Държавен вестник.

За сведение и изпълнение копие е изпратено до областната управа в Добрич, засегнатите общини и общински съвети, както и земеделските служби в Добрич, Балчик, Каварна и Шабла.