Добрич Образование

СУ “Св. Кл. Охридски” работи по проект „Училищни радиовълни“

Екип от учители и ученици от СУ “Св. Климент Охридски“ посети гр. Брага, Португалия, в рамките на проекта „Училищни радиовълни“ по програма „Еразъм +”. Темата на поредната, четвърта среща, на участницие в проекта бе „Europe and beyond”.

Всички участници от България, Полша, Унгария, Испания и Португалия, които у дома бяха подготвили предварително презентации, представиха своето училище, град и държава и разказаха за себе си. Последваха забавни, интересни и нестандартни дейности за опознаване и всички – ученици и учители – сe забавляваха и сприятелиха. След това бе проведен журналистически уъркшоп, където учениците събрани в хетерогенни групи изготвиха въпроси свързани с Европа и нейното бъдеще и професията на журналиста. После екипът посети местното радио и телевизия, Antena Mincho, и децата интервюираха журналистите с изготвените от тях въпроси.