Моята новина

Ограничения на скороста

Ограничения на скороста

В участъка от двете страни на Стожер (Варна-Добрич). В продължение на 17 км ограничението е 50 км/ч. В този участък само в населеното място се извършва ремонт (подмяна на бордюри), без движението да пречи по някакъв начин на работата. Ако се спазва ограничението, ще стане голямо задръстване. Кой разреши на “Хидрострой” да си слага знаците?

Младен Великов

nova.bg