Образование Шабла

По проект за 1,25 млн. лева ремонтират детска градина в Шабла

Кметът на община Шабла Мариян Жечев подписа договор за финансиране на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
Проектът има за цел да се осигури надеждна и трайна хидроизолация на покрива, да се подобри топлотехническата характеристика на цялата сграда, да се разшири функционалния спектър от дейности, да се поднови технологичното и подвижно обзавеждане и да се оптимизира архитектурен образ, предвид предназначението на сградата.
Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 247 377,18 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.