Добрич Образование

Учители от Добрич се обучаваха за работа в мултикултурна среда

На 5 и 6 февруари в Департамент по модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт в Добрич се проведе обучение на тема „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в детската градина и в системата на училищното образование“, съобщиха от общинската администрация.

Дейността включи осигуряване на допълнителна квалификация на 21 педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Обучението е реализирано във връзка с изпълнението на дейностите по проект „ Заедно учим, творим и играем“ финансиран от ЦОИДУЕМ – София. Целта на обучението бе повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Обучените преподаватели от училищата и детската градина, изпълняващи дейностите по проект „ Заедно учим, творим и играем“, придобиха нови знания и практически умения за справяне с проблемите в пряката си работа.