Общество

Най-малко е потреблението на вода в Добрич

Област Добрич е на едно от трите последни места по потребление на вода. Това сочат данните на Националния статистически институт за 2016 година. Те сочат, че потреблението на вода от домакинствата в областта е 78 литра на човек на ден, което е с 22 литра под средното за страната. С по-ниско потребление на питейната течност са само областите Сливен – 75 л, и Търговище – 69 л. Най-много вода използват областите София – столица – 127л, и Бургас – 112 л.

Статистическите данни сочат още, че за периода 2010-2015 г. в област Добрич не е имало затруднение при водоподаването. През 2016 г.  едва 0.1% от населението е било на режим на водоподаване, докато този процент за страната е 2.1.

През 2016 г. около 70.7% от населението на област Добрич е свързано с обществената канализационна мрежа, а със селищни пречиствателни станции – 67.5%.