Добрич Здраве

Водата в болницата в Добрич не става за пиене

Във връзка с установени отклонения в качеството на питейната вода по микробиологични показатели в Хирургичен корпус на МБАЛ – Добрич, поради възникнали технически проблеми с водопроводните съоръжения на територията на лечебното заведение, РЗИ – Добрич е предприело незабавни мерки за овладяване на проблема. На „ВиК Добрич“ е предписано незабавно провеждане на всички необходими хигиенни мерки, в това число пълна профилактика на водопреносната мрежа, захранваща Хирургичния корпус.

Издадена е заповед за ограничаване ползването на водата за питейно-битови цели в Хирургичния корпус;

На МБАЛ – Добрич е издадено предписание да бъдат информирани пациентите и персоналът на болницата, че водата не трябва да се използва за питейно-битови нужди. Освен това лечебното заведение е длъжно да осигури бутилирана вода за питейни нужди от регламентиран производител. Предписан е строг дезинфекционен режим на територията на цялото лечебно заведение. Въведен е и стриктен контрол и регистрация на вътреболничните инфекции.

На директора на МБАЛ-Добрич е възложено да се направи оценка на риска от разпространение на вътреболнични инфекции в следоперативния период в отделенията, в които се извършват оперативни интервенции и при наличие на риск да се преустанови извършването на планови операции до отстраняване на проблема.

МБАЛ – Добрич и ВиК Добрич, под контрола на РЗИ – Добрич, са предприели всички необходими мерки за привеждане на водата в съответствие със здравните норми. Последното пробонабиране показва, че показателите на водата са в съответствие със здравните изисквания. След потвърждение на тези проби, ще се пристъпи към отмяна на забраната за ползване на водата.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *