Добрич Здраве

Водата в болницата в Добрич не става за пиене

Във връзка с установени отклонения в качеството на питейната вода по микробиологични показатели в Хирургичен корпус на МБАЛ – Добрич, поради възникнали технически проблеми с водопроводните съоръжения на територията на лечебното заведение, РЗИ – Добрич е предприело незабавни мерки за овладяване на проблема. На „ВиК Добрич“ е предписано незабавно провеждане на всички необходими хигиенни мерки, в това число пълна профилактика на водопреносната мрежа, захранваща Хирургичния корпус.

Издадена е заповед за ограничаване ползването на водата за питейно-битови цели в Хирургичния корпус;

На МБАЛ – Добрич е издадено предписание да бъдат информирани пациентите и персоналът на болницата, че водата не трябва да се използва за питейно-битови нужди. Освен това лечебното заведение е длъжно да осигури бутилирана вода за питейни нужди от регламентиран производител. Предписан е строг дезинфекционен режим на територията на цялото лечебно заведение. Въведен е и стриктен контрол и регистрация на вътреболничните инфекции.

На директора на МБАЛ-Добрич е възложено да се направи оценка на риска от разпространение на вътреболнични инфекции в следоперативния период в отделенията, в които се извършват оперативни интервенции и при наличие на риск да се преустанови извършването на планови операции до отстраняване на проблема.

МБАЛ – Добрич и ВиК Добрич, под контрола на РЗИ – Добрич, са предприели всички необходими мерки за привеждане на водата в съответствие със здравните норми. Последното пробонабиране показва, че показателите на водата са в съответствие със здравните изисквания. След потвърждение на тези проби, ще се пристъпи към отмяна на забраната за ползване на водата.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.