Добрич Общество

Проект осигурява топъл обяд на бедни в Добрич

Община Добрич предоставя топъл обяд на 110 социално слаби граждани в изпълнение на проект „Грижа за по–добър живот“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. Проектът се изпълнява от октомври 2017 и ще продължи до април 2018 г. След това отново ще бъде възобновен. Дейностите стартираха от 3 януари миналата година след неговото одобрение и подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Добрич и Агенцията за социални подпомагане. В продължение на месеци най – нуждаещите се граждани на Добрич получават топъл обяд и имат възможност да осигурят прехраната си в различните сезони на годината. Целта е да бъдат обхванати повече граждани, които нямат близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи и семейства, получаващи минимални пенсии, както и скитащи и бездомни деца и лица. Предвид идентифицираните потребностите на жителите на Община град Добрич и възможността за предоставяне на топъл обяд в по-продължителен период през месец май 2017 г. Общината в качеството си на партньорска организация-бенефициент подписа промяна в Договора, отразяваща период на предоставяне на услугата до 31.12.2019 г.с продължителност 17 брой месеци и актуализиран бюджет на обща стойност 130 510,60. лв. По този начин Община Добрич ще продължи да изпълнява този важен проект, който се приема добре и предоставя грижа и внимание към най – уязвимите групи. Той е част от стратегията за социални услуги на Община Добрич за създаване на условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване, чрез предоставянето на достъпни и качествени социални услуги и грижа.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.