Добрич Образование

Иновативни обучения за Леонардовци от следващата учебна година

През учебната 2018- 2019 година ЧСУ “Леонардо да Винчи” въвежда нова програма за професионално ориентиране на учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап “Маркетинг на таланта”, съобщават от частното училище.

От следващата учебна година там се въвеждат иновативни обучения за всеки от образователните етапи в училище.
За учениците от І-ІV клас ще има програма по “Образователна драма”, за учениците от V- VІІ клас – програма STEM – Наука, технологии, инженерство, математика- Въвеждащ модул.
Учениците от VІІІ-ІХ клас ще имат възможност да се възползват от програма STEM- Наука, технологии, инженерство, математика – Подготовка за бъдещ колеж и/или университет.

Проектът на частното училище за иновативно училище има работно заглавие „ Малките устойчиви умни училищни екосистеми (Small Sustainable Smart School Ecosystems) като успешна форма на възпитание и образование”, напомнят от ЧСУ “Леонардо да Винчи”  .