Здраве

Съдът разреши да се разкрие тайната на осиновяване заради лечение

Окръжен съд – Добрич допусна да бъде разкрита тайната на произхода на осиновено лице, потърсило информация за биологичните си родители по здравословни  причини – наличието на хронично заболяване, лечението на което изисква текущо проследяване и информираност за фамилната обремененост.

Семейният кодекс дава възможност на навършилите 16 години осиновени да поискат информация за биологичния си произход по съдебен път, „когато важни обстоятелства налагат това”. В закона обаче не е дадено определение на понятието „важни обстоятелства“, а преценката за това е оставена на съда. В конкретния случай Окръжен съд – Добрич счете, че са налице достатъчно основания за предоставяне на търсената информация.

В мотивите си съдът посочва, че при наличие на данни за генна обремененост, фамилната анамнеза способства и разширява възможностите за лечение, особено през последните години с навлизането на съвременни високотехнологични методи, основани на генетиката.

Съдът се позовава и на практиката на Европейския съд по правата на човека, основана на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, в която правото на достъп на осиновените деца до данни за биологичния им произход е широко признато.

От влизането в сила на новия Семеен кодекс – на 1 октомври 2009г.,  в  Окръжния съд са гледани общо 12 граждански дела по молби за разкриване на тайната на осиновяването и това е първото, по което молбата е уважена. В останалите случаи се е стигало до отказ или до прекратяване на делото.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.