Добрич Култура

Библиотеката с нов скенер за дигитализация на библиотечни документи

Регионална библиотека „Дора Габе” в Добрич придоби допълнителна функционалност, благодарение на нов скенер за цифрова обработка на книжовния си фонд.

Новозакупеният скенер е на т.н. „панорамен принцип”, подходящ за всякакви книги, папки и листови и подвързани документи с формат до А3, изключително бърз, при сканиране разпознава български език и може да произведе файл с възможност за търсене, има възможност сам да стартира сканирането след обръщане на страница, или да се сканира с педал или специализиран бутон. С възможност да бъде ползван в 3 режима на работа – безжичен – сканиране и възможност да се изпрати сканираното копие в облака на CZUR, свързан към компютърна конфигурация – сканиране и обработка на изображението, както и възможност за видео презентации.

Закупуването на новия скенер е част от дългосрочната програма на библиотеката за дигитализиране на краеведския фонд, както и редките и ценни документи, които съхранява най-голямата обществена библиотека в област Добрич.

Снимка: РБ „Дора Габе”