Каварна Общество

В Каварна вече има система за видеонаблюдение в града

В Каварна вече функционира система за видеонаблюдение на обществените места. Системата ще подпомогне осигуряването и подобряването сигурността на гражданите и гостите на града.

Осигурено е видеонаблюдение за входовете на Каварна, възлови градски зони, в това число паркове, централна и морска зона на града. Системата е базирана на съвременните цифрови технологии и има възможност да бъде разширена и надграждана.”, каза кметът на Каварна – г-жа Нина Ставрева.

Системата за видеонаблюдение обхваща входовете и изходите на Каварна, централна част на града, кръстовището на улиците „България” и „Георги Кирков”, парковете и морската зона. На всички изходни точки на града са монтирани камери, които разпознават регистрационните табели на преминаващите моторни превозни средства. Всяка точка е оборудвана с камери за детайлно наблюдение, което включва посоката на движение на моторните превозни средства и хора.

Автор: Про Нюз Добрич

Снимка: Община Каварна