Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

20 февруари – Световен ден на социалната справедливост

20 февруари се отбелязва като Световен ден на социална справедливост. Денят е обявен за такъв през 2009 година с резолюция 62/10 на Общото събрание на ООН.

Световният ден на социалната справедливост носи специално послание, в което се съдържа важна част от мисията на Министерството на труда и социалната политика. То стои във фокуса на политиките за повишаване на благосъстоянието на българските граждани, чрез осигуряване на пълноценното и равнопоставеното им участие в обществения живот.

Като страна-членка на Европейския съюз, България е част от общите европейски усилия за създаване на работеща и съвременна визия за социална Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на бедността и социалното изключване. МТСП участва в различни формати на срещи на европейско ниво, както и в разработването и представянето на Национални социални доклади, въпросници, позиции и становища в областта на социалното включване. Ключова роля за подобряването на качеството на живот на уязвимите групи имат социалните услуги. Тази форма на подкрепа подпомага и разширява възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности. Социалните услуги се предоставят както в специализирани институции, така и в общността, вкл. в домашна среда.

c