Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

19 юли е Ден на българската дипломация

19 юли се отбелязва като Ден на българската дипломатическа служба. Той е утвърден с резолюция от 21 юли 1999 година на тогавашния министър на външните работи Надежда Михайлова.

На 19 юли през 1879 година княз Александър Първи издава указ, с който се назначават първите български дипломатически представители в чужбина. Това са Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович, които са изпратени в Цариград, Букурещ и Белград, за да защитават българските интереси. Това е важен момент в историята на младата държава. За да стане Княжеството равноправен субект сред другите европейски държави, то трябва да установи дипломатически отношения с тях.

Първият външен министър на страната ни е Марко Димитриев Балабанов, юрист и политик от Консервативната партия, по-късно от Прогресивнолибералната партия. Той е заема този пост на два пъти - през 1879 г. и после през 1883-1884 г. във втория и третия кабинет на Драган Цанков.

Българският Дипломатически институт е създаден с постановление на Министерския съвет на Република България от 23 септември 2003 година. Неговият статут и функции са регулирани от Закона за дипломатическата служба, приет от Народното събрание на 13 септември 2007 г. Работата му отговаря на високите очаквания и професионални изисквания произтичащи от членството на България в ЕС и НАТО и осигурява приемственост, която позволява на българската дипломатическа професия да има полагащото й се място в голямото евроатлантическо семейство.

От създаването си до днес Дипломатическият институт е въвел над 35 обучителни програми и е провел повече от 150 обучения за над 6500 обучаеми. Реализирал е близо 30 проекта и има подписани над 140 меморандума за сътрудничество с международни и национални партньори. Организирани са близо 170 публични лекции и над 50 конференции. Проведени са 20 конкурса за есе и повече от 30 срещи по програма „Отворени врати”. Институтът е издал 22 броя на списание „Дипломация” и над 30 сборника и учебни помагала.

c