Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

14 младежи са преминали през услугата Наблюдавано жилище в Добрич

По проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ се оказва подкрепа на шестима младежи без увреждания на възраст от 18 до 21 години, които до момента са ползвали резидентна услуга или приемна грижа и нямат все още възможност за пълна самостоятелност поради липса на доходи и заетост. Това съобщи в профила си в социалната мрежа кметът Йордан Йорданов.

Две момчета живеят в наблюдаваното жилище за младежи в Добрич

В Наблюдаваното жилище те водят самостоятелен начин а живот, но получават и подкрепа от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране. До настоящия момент в Наблюдавано жилище са преминали 14 младежи.

c