Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

116 000 лева заделя Община Добричка за преустройство на сграда за социална кухня в Стожер

Съгласието си Община Добричка да кандидатства пред „Красива България” с проект за преустройство на част от сградата на Детска градина „Здравец” в село Стожер в социална инфраструктура даде днес на заседание Общинският съвет. Предвижда в преустроената част на първия етаж от сградата да се предоставя обяд в домашна среда. Кухнята ще обслужва 150 потребители.

Благодарение на инвестиционното намерение ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд за работещите в нея, ще се пестят време и ел. енергия при приготвянето на храната, ще има по-добра рентабилност, ефективност и по-високо качество на храната. На по-късен етап ще се даде възможност за разкриване на нови социални услуги - Обществена трапезария и Детска млечна кухня. По този начин ще се окаже помощ и подкрепа на лица от уязвими групи, ще се подобри качеството им на живот и ще се осигури храна на хора, които не могат да направят това сами.

Общият бюджет на проектното предложение ще бъде в размер на 229 347.82 лева с включен ДДС.  Минималното съфинансиране от страна на кандидата е 50 процента, Общинският съвет реши в бюджета на Община Добричка за 2022 година да бъдат осигурени 116 000 лева.

c