Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

€1 800 000 евросредства отиват за развитие на туризма в община Шабла

Занимаващите се с услуги и продукти в сферата на туристическия отрасъл на територията на община Шабла, ще имат възможност за усвояване на 3 500 000 лв. по Програмата за развитие на селските райони 2012-202. На проведена в залата на Зелен образователен център – Шабла, презентационно-дискусионна среща , присъствалите получиха актуална информация за начините как могат на практика да получат финансиране с европейски средства за туристическия бизнес през настоящата 2018 г. Освен с основните подмерки включени в програмата, на участниците в срещата бе представен и Фонд за регионално сътрудничество, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., финансиращ проекти за транснационално и регионално сътрудничество в приоритетните сектори чрез обмен на знания, опит и добри практики в разработване и прилагане на политики. С негова помощ, регионалния туристически бизнес ще има допълнителен шанс за подобрение конкурентността на предлаганите услуги и бъдещи практики. "Мариян Жечев – Кмет на община Шабла, заяви интерес екипът на Областен информационен център – Добрич да проведе обучение на общинските служители и представители на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за работа с Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единственият начин за кандидатстване по оперативните програми" - информират от Областен информационен център - Добрич.  
c