Събота, 03 юни 2023

03.06.2023

Последвайте ни

„Траяновият трофей“ - един от най-важните древни паметници в Румъния

Това е един от най-важните древни паметници в Румъния.

Първите разкопки са предприети през 1882 г. от Григоре Точилеску. Комплексът, от който е част и паметникът, включва погребален олтар. На стените му са изписани имената на около 3800 римски войници, които вероятно са паднали в битката при Адамклиси. Има и мавзолей с три концентрични стени, където вероятно е погребан командирът (praefectus castrorum), който с цената на живота си е извоювал победата през 102 г.
Археологическият музей „Адамклиси“ е „музеен обект“, който заедно с триумфалния паметник „Tropaeum Traiani“ („Траяновият трофей“) и крепостта „Tropaeum Traiani“ (датираща от II в.) образуват музейния комплекс „Tropaeum Traiani“.

Сградата на музея, открита през 1977 г., е проектирана като
лапидариум и включва много археологически останки, открити в и около крепостта.

Туристическият обект е включен в маршрута „Културно-етнически маршрут“ по проект „Хършова – Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”

c