Home Планови прекъсвания на тока

Планови прекъсвания на тока

По информация на “Електроразпределение Север”,

В периода 15.10.2019 г. – 15.11.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич, ул. “Балкан”, ул. “Суха река”, ул. “Ропотамо”, ул. “Осми март”, ул. “Ком”.

В периода 30.10.2019 г. – 07.11.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Равнец, с. Дъбовик, с. Пчеларово, Кравекомплекс Дъбовик, БКТП Агро, Агро Сип ООД, ФВЕЦ Пчела 500, ФВЕЦ Пчела 2500 и Помпена Станция Дъбовик, с. Зограф, с. Узово, с. Сноп, с. Градини, с. Житен и част от с. Красен.

В периода 01.11.2019 г. – 29.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик: с. Кранево – ул. „Дунав“, ул. „Волга“, ул. „Изгрев“, с. Царичино.

В периода 01.11.2019 г. – 08.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик – с. Стражица, с. Бобовец.

В периода 01.11.2019 г. – 15.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик: с. Дъбрава.

В периода 01.11.2019 г. – 29.11.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари, с. Коритен.

На 04.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич – ул. “Ал. Кръстев”, ул. “Иларион Макариополски”, ул. “Кубадин”, бл. 1, ул. “Отец Паисий”, ул. “Софроний Врачански”, ул. “Боримечка”, ул. “Люлебургас”, ул. “Одрин”, ул. “Странджа”, “Лаборатория Маердент” ЕООД, Общинска служба за социални услуги, “Мебел-арт 1” ЕООД, “ДКЦ II Добрич” ЕООД, сфетофар на бул. “Русия”, част от бул. “Русия”.

На 04.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Малина, с. Методиево Добруджански Земеделски Институт, с. Змеево.

На 05.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич – част от бул. Русия, „СЮ ЖЪ“ ЕООД, РД “ПБЗН – Добрич”, кв. “Иглика”, бл. 1, 2, 3, 4 и 5, ул. “Ген Г. Попов”, ул. “Зорница”, ул. “Лилия”, ул.”Надежда”, ул. “Ралица”, ул. “Трепетлика”.

На 05.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Присад, Пленимир, Зърнобаза Колево.

На 05.11.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Сава Ганчев”; ул. „Нефтяник”; м-ст „Старите лозя“; комплекс „Джулай морнинг“.

На 06.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич – ул. “Добро поле”, ул. “Ковачевци”, ул. “Опълченска”, ул. “Аврора”, ул. “Баба Парашкева”, кв. “Христо Ботев”, бл. 9, ул. “Черно море”, оптична точка на “А1 България” ЕАД на бул. “Русия”.

В периода 06.11.2019 г. – 29.11.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла – СО Кария, Военни поделения и предприятие за добивна „НЕФТ и ГАЗ“.

На 06.11.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Белгун.

В периода 06.11.2019 г. – 08.11.2019 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Добрич: част от с. Стожер и част от главен път Добрич – Варна.

В периода 06.11.2019 г. – 08.11.2019 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Стефаново.

В периода 06.11.2019 г. – 08.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дончево.

На 06.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – в района на: ул „Дончо Ил. Стойков”; ул. „Сан Стефано”; ул. „Братя Миладинови”; „България 34 – 56”; бл. „Делфин”.

На 07.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич – кв. “Христо Ботев”, бл. 3, 4, 6 и 8, ул. “Боровина”.

На 07.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – в района на: ул „Никола Вапцаров”; ул. „Ал. Стамболийски”; ул. „Спартак”; „Ген. Гурко”; ул. „Стефан Караджа”.

На 08.11.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Дяково.

На 08.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич – ул. “Бойчо Огнянов”, ул. “Самарско знаме”, кв. “Христо Ботев”, бл. 2, 5 и 10, СУ “Димитър Талев”.

В периода 08.11.2019 г. – 19.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: села: Абрит, Александрия, Батово, Бдинци, Бистрец, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Габер, Ген. Колево, Дебрене, Добрево, Добрин, Долина, Дончево, Драганово, Ефрейтор Бакалово, Житница, Загорци, Земенци, Зимница, Златия, Камен, К.Димитрово, Козлодуйци, Коритен, Котленци, Крагулево, Крушари, Ловчанци, Лозенец, Ломница, Лясково, Малка Смолница, Миладиновци, Овчарово, Огняново, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, Полковник Дяково, Полковник Иваново, Полковник Свещарово, Поп Григорово, П. Кърджиев, Прилеп, Приморци, Пчелино, Пчелник, Росеново, Самуилово, Свобода, Северняк, Северци, Славеево, Сливенци, Смолница, Соколник, Ст. Караджа, Стефаново, Стожер, Телериг, Тянево, Царевец, Черна.

В периода 08.11.2019 г. – 19.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: села: Александър Стамболийски, Балканци, Василево, Вичово, Горица, Дъбовик, Житен, Изворово, Йовково, Кардам, Краище, Красен, Люляково, Малина, Методиево, Огражден, Пастир, Писарово, Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сноп, Снягово, Спасово, Узово, Чернооково.

В периода 08.11.2019 г. – 19.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: села: Белгун, Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Камен бряг, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Селце, Септемврийци, Топола, Травник, Хаджи Димитър, Челопечене.

В периода 08.11.2019 г. – 19.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: села: Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци.

В периода 08.11.2019 г. – 19.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: села: Ангеларий, Балик, Безмер, Бенковски, Божан, Бонево, Воднянци, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Дряновец, Енево, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Карапелит, Кладенци, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Медово, Нова Камена, Орляк, Подслон, Полковник Савово, Поп Груево, Поручик Гешаново, Професор Златарски, Сърнец, Фелдфебел Дянково, Хитово, Честименско.

В периода 08.11.2019 г. – 19.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Села: Албена, Безводица, Бобовец, Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Пряспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква.

В периода 08.11.2019 г. – 19.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич: бул. „25 Септември“ – 0, 5, 19, 24, 28, 43; ул. „Ален Мак“ – 16; ул. „Ангел Стоянов“ – 3; ул. „Антон Стоянов“ – 1; ж. к „Балик“ – 26, 32, 55, 59; ул. „България“ – 5, 9, 14; ул. „Вардар“ – 54; ул. „Ген. Г. Попов“ – 16; ул. „Ген. Стефан Попов“ – 12; ул. „Генерал Гурко“ – 4; ул. „Демокрация“ – 0; ул. „Иван Х. Вълков“ – 15; ул. „Каменица“ – 18; ул. „Кубадин“ – 1; ул. „Купен“ – 15, 19, 21; ул. „Любен Каравелов“ – 0, 1, 6; ул. „Независимост“ – 1; ул. „Димитър Ковачев“ – 0; ул. „Орфей“ – 8; ул. „Осъм“ – 3; ул. „Отец Паисий“ – 1; ул. „Охрид“ – 0; ул. „Теменуга“ – 5.

На 08.11.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – лозята част от първи и втори път, Дома за стари хора.

На 08.11.2019 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. „Абрит“, ул. „Витоша“, ул. „Даскал Попов“, част от ул. „Еделвайс“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Гвардейска“, ул. „Георги Измерлиев“ и част от ул. „Генерал Колев“.

В периода 11.11.2019 г. – 29.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик, община Балчик: с. Стражица, с. Бобовец, Каменна кариера „Ескана“, Земеделски масив на к. к. „Албена“, Конезавод „Стефан Караджа“, Автосервиз, Сондаж на ВиК Бобовец.

В периода 11.11.2019 г. – 29.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик, община Балчик: „ЕКО – АГРО“ Биоцентрала „Перпетуум мобиле“, Претоварна станция Момчил, с „Момчил“.

В периода 11.11.2019 г. – 15.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дончево.

В периода 11.11.2019 г. – 22.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Балчик: с. Соколово част от улица „Кирил и Методий“, част от улица „Михаил Петров“, ЗК „Алтернатива“.

На 11.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – част от бул. “Добруджа”, част от ул. “Иларион Макариополски”, част от ул. “Климент Охридски”, оптична точка на ул. “Климент Охридски” 22 на “А1 България” ЕАД, ОУ “Никола Йонков Вапцаров”, част от ул. “Асен Златаров”, част от ул. “Отец Паисий”, ул. “Плиска”, част от бул. “Русия”, ул. “Триадица”, ул. “Хайдут Пейо”, ул. “Христо Ботев”.

На 11.11.2019 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево – улици: “Сергей Румянцев”, “Александър Стамболийски”, “Цвятко Радойнов”, част от ул. “Добуджа”, “П. Р. Славейков”, “Алеко Константинов”, “Родопи”, “Калиакра”, “Бачо Киро”, “Поп Андрей”, “Васил Априлов”, “Трети Март”, “Цанко Церковски”, “Янтра”, “Асен Златаров”, “Добруджа”, “Васил Левски”, “Еделвайс”, “Кирил и Методий”, “Иван Куманов”, част от ул. “Димитър Благоев”.

На 11.11.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – бул. “3-ти март” 40, ул. “Захари Стоянов” 8, ул. “Кирил и Методий” 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и ул. “Сан Стефано” 3, ул. “Стоян Михайловски” 13, 22, 24, 26, ул. “Любен Каравелов” 9, 11, 12, 13, 15, 17, 25, 27.

На 11.11.2019 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. “Алеко Константинов” 1, ул. “Иван Вазов” 4, 5, 6, 7, 9, 11, ул. “Независимост” 11, 13, 15, 17, 19, 28, 30 и ул. “Сан Стефано” 4, 6, ул. “Хан Аспарух” 2, 4, 6, ул. “Любен Каравелов” 6.

На 12.11.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – с. Вранино.

На 12.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. “Батак”, ул. “Бачо Киро”, ул. “Гоце Делчев”, ул. “Илинден”, част от ул. “Отец Паисий”, бензиностанции на “ОМВ България” ООД на ул. “Гоце Делчев” 10 А и “Бенита ойл” ООД на ул. “Отец Паисий”, ул. “Генерал Цимерман”, ул. “Княз Дондуков”, ул. “Огоста”, ул. “П. Р. Славейков”, ул. “Осъм”, джамия на Мюсюлманско изповедание, баничарница на “Колев – 73 – Добрич” ЕООД, цех за мебели “Кедър Д” ЕООД, магазин на “Чънаар” ЕООД, автогара и района около нея.

На 12.11.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево: улици “Георги Шопов”,част от ул. “Станьо Милев”, част от ул. “Патриарх Евтимий”, “Георги Кирков”, “Димитър Полянов”, “Дунав”, “Струма”, част от ул. “Димитър Благоев”, “Христо Смирненски”, “Неофит Бозвели”, “Стара Планина”, “Гаврил Генов”, “Отец Паисий”, “Батак”, “Мусала”, “Тодор Рачински”, “Васил Левски”, “П. Д. Петков”, част от ул. “Добруджа”.

На 12.11.2019 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – бул. ” 3 – ти март” 16, ул. “Захари Стоянов” 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41, ул. “Генерал Колев” 28, 30, ул. “Марица” 1, 3, 4, 5, 7, 9.

На 12.11.2019 г. от 08:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. “Генерал Колев” 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ул. “Дора Габе” цялата, ул. “Кирил и Методий” 10, 12, 16, 19, ул. “Иван Вазов” 1, 3, ул. “Райко Даскалов” 8, 9, ул. “Любен Каравелов” 10, 11, ул. “Руен”.

В периода 12.11.2019 г. – 15.11.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла – местност Соргуна.

В периода 12.11.2019 г. – 15.11.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла – ДЗС Шабла, Телевизионна кула.

В периода 12.11.2019 г. – 15.11.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: къмпинг Шабла, почивна станция на МС.

На 12.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: бл. „Добротица”; бл. „Карвуна”; бл. „ЖСК Тракия”; бул. „България“ № 16 – 31; ул. „Н. Вапцаров”; ул. „Райко Даскалов“.

На 13.11.2019 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево: БКТП Агрисс, ТП Ремонтен Завод, ВС Албена, ул. “Ст. Л-нт Тенчев”, ул. “К-н Венко Савов”, ул. “Дружба”, ул. “Васил Комаров”, ул. “Бузлуджа”, ул. “Христо Минчев”, ул. “Йордан Йовков”, ул. “Иван Вазов”, ул. “Христо Ботев”, ул. “Н. Вапцаров”, част от ул. “Васил Aприлов”, ул. “Тунджа”, ул. “Люлин”, част от ул. “Трети март”.

На 13.11.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – бул. “България” 15, ул. “Адриана Будевска” 1, 6, ул. “Васил Априлов” 1, ул. “Васил Левски” 9, 11, 13, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, ул. “Иван Вазов” 2, ул. “Любен Каравелов” 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ул. “Независимост” 1, 7, 9, 15, 26, ул. “Хан Кардам” цялата.

На 13.11.2019 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. “Адриана Будевска” 2, 4, 8, ул. “Васил Левски” 4, 5, 6, 7, ул. “Георги Кирков” 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 62 до 94, ул. “Йордан Йовков” цялата, ул. “Независимост” 16, 18, ул. “Цар Петър” 2, 16, 18, 20, 22, ул. “Цар Самуил” 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. “Цар Симеон” 1, ул. “Черноризец Храбър” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14.

На 13.11.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Никола Вапцаров“; ул. „Георги Кирков“; ул. „Добротица“; бул. „България“.

На 13.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – част от ул. “Александър Стамболийски”, част от ул. “Княз Дондуков”, част от ул. “Полковник Калотинов”, част от ул. “Брегалница”, част от ул. “Вит”, част от ул. “Генерал Гурко”, част от ул. “Генерал Скобелев”, час от ул. “Ерма”, част от ул. “Осъм”, част от ул. “П. Р. Славейков”, част от ул. “Тунджа”, оптична точка на “А1 България” ЕАД на ул. “Генерал Скобелев” 2, вх. Д.

На 14.11.2019 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево: ул. “Никола Вапцаров”, ул. “Мадара”, ул. “Черно Море”, част от ул. “Христо Ботев”, ул. “Пейо Яворов”, ул. “Гео Милев”, част от ул. “Трети март”, ул. “Опълченска”, ул. “Димитър Дончев”, ул. “Васил Койчев”, ул. “Велико Маринов”, ул. “Райко Даскалов”, ул. “Добри Чинтулов”, ул. “Славянска”, ул. “Дора Габе”, ул. “Димитър Петков”, ул. “Дочо Михайлов”, ул. “Витоша”,ул. “Рила”, ул. “Шипка”, ул. “Независимост”, ул. “Никола Петков”, ул. “Пирин”, ул. “Панайот Волов”, ул. “Странджа”, ул. “Хаджи Димитър”, ул. “Георги Бенковски”, ул. “Черноризец Храбър”.

На 14.11.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. “Васил Левски” 2, ул. “Димитър Списаревски” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, ул. “Независимост” 14, ул. “Христо Смирненски” 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15.

На 14.11.2019 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – бул. “Баба Минка” 1, 2, ул. “Васил Левски” 1, 2, 3, ул. “Георги Кирков” 15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ул. “Независимост” 4, 6, 8, 10, ул. “Страцин” 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ул. “Христо Смирненски” 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

На 14.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – част от ул. “Александър Стамболийски”, част от ул. “Вардар”, част от ул. “Генерал Гурко”, част от ул. “Генерал Скобелев”, част от ул. “Княз Дондуков”, част от площад Македония, част от ул. “Отец Паисий”, част от ул. “Полковник Калотинов”, част от ул. “Райна Княгиня”, ПС на “А1 България” ЕАД на ул. “Генерал Гурко”, част от ул. “Ален Мак”, част от ул. “Иван Х. Вълков”, част от ул. “Кольо войвода”, част от ул. “Кольо Фичето”.

В периода 14.11.2019 г. – 15.11.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ж. к. “Балик”, бл. 8, вх. А и Б, бл. 9, вх. А, Б, В и Г, бл. 31, вх. А, Б, В и Г, бл. 54, вх. А, Б и В, магазини в района.

В периода 14.11.2019 г. – 20.11.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. “Отец Паисий” с номера: 2, 4, 6 и 8.

На 14.11.2019 г. от 09:00 ч. до 11:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: с. Пл. Дол, с. Бранище.

На 14.11.2019 г. от 10:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сърнево, с. Сираково, с. Великово, с. Средина и част от с. Спасово.

На 15.11.2019 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево – завод „Керамик“, “Гентомил”, “Геотерм”, кв. „Пастир“, сондажен кладенец Пастир, улиците: „Ел. Пелин“, „В. Ангелов“, „Марица“ и „В. Маринов“.

На 15.11.2019 г. от 08:30 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево: „Скития“, „Петров – Агропродукт“, „Дан – Кос“, „ЗП Петър Петров“, „ЧЗС Ивелин Иванов“, „ЗП Тихомир Илиев“, Дефко Зърнобаза“, „Вени – 94“, „Симеон – Георгиев“, „Агро – Трейд“.

На 15.11.2019 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – бул. “3-ти март” 9, 11, 15, ул. “Брацигово”, ул. “Тодор Каблешков” 17, ул. “Генерал Колев” 19, 37, 39, 41, 43, 45, 76, 82, 88, 90, 92.

На 15.11.2019 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – парк “Св. Георги” – “ИЗИДА” ООД, “ЛЕДА 2018” ЕООД, “ЕДЕЛВАЙС 07” ООД.

На 15.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – бул. “25 септември” 32, 34, 36 и 38, църква “Свети Георги”, професионална гимназия по туризъм “П. К. Яворов”, част от ул. “Ален Мак”, част от ул. “Ильо войвода”, част от ул. “Славянска”.

На 15.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Каварна – с. Българево; „Зеленка“; „Нефт и Газ“; м – ст „Болата“; „Държавна агенция електронно управление“; обекти на нос Калиакра; „ВиК“.

На 15.11.2019 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Каварна – с. Българево; к – с Русалка; Мидена ферма „Дълбока“; „Зеленка“; „Интерсел България“ ЕООД; „Нефт и Газ“; обекти на нос Калиакра; „ВиК“; „Смарт Асес Сървисиз“ ЕООД; „ВяЕЦ Българево 1”; „ВяЕЦ Българево 2”; „УП 3”; „УП 26”.

На 15.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. “Дунав” 55, 56, 58, “Лазаров – Петрофф” ООД, “Мити 87 – ТС” ООД, канална станция на ВиК, “К – Експрес” ЕООД, “Заложна къща Докс – 90” ЕООД, “Дженго” ЕООД, обекти в рамките на търговски комплекс на “Кауфланд България” ЕООД, “ЕНД КО” КД.

В периода 18.11.2019 г. – 21.11.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево – улици: ул. “Трети март” №6, №10.

На 18.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Балчик: с. Рогачево, с. Оброчище.

В периода 18.11.2019 г. – 22.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дончево, с. Стожер.

В периода 18.11.2019 г. – 13.12.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – м – ст „Старите лозя“.

В периода 18.11.2019 г. – 13.12.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. “Осми март”, ул. “Балкан”, ул. “Вардар”, ул. “Ком”, ул. “Ропотамо”, ул. “Синчец”, ул. “Суха река”.

На 19.11.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Х. Димитър”; ул. „Витоша”; ул. ”Калиакра”; ул. „Изгрев”; ул. „Пирин”; ул. „Родопи”; ул. „Нефтяник”; ул. „Рила”; ул. „Добри Орлов”; ул. „Ал. Пушкин”; бул. „България”; бл. „Изток” вх. А; РПК „Съгласие”; „Агрисилоз” ЕООД; „Агроспектър” ООД; „НЕФТ и ГАЗ”; „Електра 03” ООД; „Дионикс инвест” ООД; „Дефко” ЕООД; „Бултрейд 2002” ООД; „Автобриз инвест” АД; „Фарин” ЕАД; „Топливо”; „Строймарлет” ООД; ЦДГ „Детелина”; „Пътно строителство” АД; „Агровит” ООД; Военно формирование „26870Б”; х-л „Монако”; „Теленор България” ЕАД; „Калацерка”; „Пречиствателна станция”; Бензиностанция „Братя Тончеви”; ГРУ „Каварна 1“; ГРУ „Светлина“.

В периода 19.11.2019 г. – 13.12.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: общ. Каварна – с. Топола.

На 20.11.2019 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Каварна – с. Българево; к-с Русалка; Мидена ферма „Дълбока“; „Зеленка“; „Интерсел България“ ЕООД; „Нефт и Газ“; обекти на нос Калиакра; „ВиК“; „Смарт Асес Сървисиз“ ЕООД; „ВяЕЦ Българево 1”; „ВяЕЦ Българево 2”; „УП 3”; „УП 26”.

На 20.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Каварна – „Зеленка“; „Нефт и Газ“; м – ст „Болата“; „Държавна агенция електронно управление“; обекти на нос Калиакра; „ВиК“.

В периода 20.11.2019 г. – 22.11.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: извод Свинекомплекс от П/ст Фаворит.

На 21.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: “ОД на МВР – Добрич”, “Стойчеви 57 – 62” ООД – сервиз и автомивка, “Стилстрой” ООД на бул. “Добруджа” 4, светофар на Община град Добрич на ул. “Димитър Ковачев”, “ДИ ЕС ХОУМ” ООД на бул. “Добруджа”, “Военно окръжие Варна” на бул. “Добруджа” 4.

В периода 21.11.2019 г. – 06.12.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Добротица“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Стара планина“; ул. „Ангел Захариев“; бл. „Перла“; бл. „Калиакра“; бл. „БКС“; ул. „Димитър Дончев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Дончо Стойков“; ул. „Черноморска“; ул. „Чиракман“.

В периода 21.11.2019 г. – 22.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Селце.

На 22.11.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: “Симеонов и сие 97” ЕООД на ж. к. “Дружба” 82, Николай Панчев, Милен Янев и Светлин Николов на бул. “Добруджа”, “Оптиком” ООД – сервиз, “Имидж” ЕООД, Райчо Райчев, Тони Тонев и Таня Димитрова на околовръстен път, “Ауто Европа – Н” ЕООД.

В периода 25.11.2019 г. – 28.11.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево – улици: ул. “Трети март” №38 и “Трети март” №40.

В периода 25.11.2019 г. – 29.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дончево, с. Стожер.

В периода 25.11.2019 г. – 28.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Х. Димитър”; бул. „България”; бл. „Изток” вх. А; „Бултрейд 2002” ООД; фирми в двора на стария ДАП.

В периода 25.11.2019 г. – 28.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „Х. Димитър”; ул. „Витоша”; ул. ”Калиакра”; ул. „Изгрев”; ул. „Пирин”; ул. „Родопи”; ул. „Нефтяник”; ул. „Рила”; ул. „Добри Орлов”; ул. „Ал. Пушкин”; бул. „България”; бл. „Изток” вх. А; РПК „Съгласие”; „Агрисилоз” ЕООД; „Агроспектър” ООД; „НЕФТ и ГАЗ”; „Електра 03” ООД; „Дионикс инвест” ООД; „Дефко” ЕООД; „Бултрейд 2002” ООД; „Автобриз инвест” АД; „Фарин” ЕАД; „Топливо”; „Строймарлет” ООД; ЦДГ „Детелина”; „Пътно строителство” АД; „Агровит” ООД; Военно формирование „26870Б”; х – л „Монако”; „Теленор България” ЕАД; „Калацерка”; „Пречиствателна станция”; Бензиностанция „Братя Тончеви”; ГРУ „Каварна 1“; ГРУ „Светлина“.