Home Планови прекъсвания на тока

Планови прекъсвания на тока

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

По информация на “Електроразпределение Север”,

В периода 22.07.2020 – 22.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна: с. Септемврийци.

В периода 22.07.2020 – 31.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: квартал „Червената пръст“, ул. „Росица“, ул. „Вардар“, ул. „Чая“, ул. „Иван Георгиев“, ул. „Михаил Андреев“, ул. „Белмекен“.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Земенци, с. Загорци, с. Добрево, с. Свобода.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Коритен, с. Абрит, с. Габер, с. Огняново, с. Кап. Димитрово, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Северци, с. Лозенец, с. Черна, с. Крагулево.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Дяково, с. Благовец.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Еф. Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци..

В периода 30.07.2020 – 28.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич.

В периода 30.07.2020 – 28.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Козлодуйци, с. Пчелник, с. Тянево, с. Черна, гр. Добрич Изключванията ще бъдат само в делнични дни.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.

В периода 06.08.2020 – 31.08.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла: ул. Нов живот, ул. Средна гора, ул. Мусала, ул. Изгрев, ул. Камчия, ул. Ропотамо, ул. Мак и ул. Тунджа.

В периода 06.08.2020 – 31.08.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул.Суха Река № 20 вх. А, Б, В, Г, ул.8-ми Март № 39, 41, 47, ул.Росица № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, ул.Вардар № 49, 51, 53, 55, 56, 57, ул.Ропотамо № 37.

В периода 12.08.2020 – 28.08.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Крапец: улици: “1-ва“, “7-ма“, “10-та“, “15-та“, “14-та“, “17-та“.

В периода 10.08.2020 – 21.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Балчик: Автосервиз на околовръстен път, конезавод, оранжерии, стопански дворове, с. Стражица, с. Бобовец, сондаж на В и К в с. Бобовец, кариера до с. Ляхово, сондаж на „ЕКО АГРО“ в с. Карвуна.

В периода 10.08.2020 – 28.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр.Добрич – ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП Силози, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич.

В периода 10.08.2020 – 28.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с.Тянево, с. Пчелник, с. Черна, гр. Добрич – БКТП Здравко, ТП БКС, МТТ СД2, ТП ПС Рилци Изключванията ще бъдат само в делнични дни.

В периода 14.08.2020 – 14.09.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла: улици: Долина, Шипка, Синчец, Витоша, Приморска, Дунав, Македония .

В периода 19.08.2020 – 20.08.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Балчик. с. Преспа, с. Кремена, ДЗС Кремена, с. Дропла, част от с. Змеево.

В периода 17.08.2020 – 21.08.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла, с. Горун, с. Горичани.

В периода 17.08.2020 – 21.08.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Къпиново, свинекомплекс Къпиново, ПС Маловец и ПС Пастир от ПС Генерал Тошево.

В периода 19.08.2020 – 21.08.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич – с. Одринци, с. Ведрина, с. Орлова могила, с. Долина, с. Самуилово, с. Владимирово, с. Бдинци, с. Вратарите, част от околовръстен път Добрич/Шумен, Скорпион-Транс ЕООД, Петрол АД, Добруджанска гора АД.

В периода 17.08.2020 – 21.08.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич – с. Плачи дол.

На 20.08.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – училище “П. Р. Славейков”, магазин “Билла”, ул. “Кирил и Методий” №32, ул. “Захари Стоянов” №10-18, ул. “Алеко Константинов”№1, 2, ул. “Ангел Кънчев”, ул. “Сан Стефано” №1, 12, 14.

На 20.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: Ул. „Струма“ 2 – 42, 1 – 43, бл. 2, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, бл. 7, вх. А, и Б, бл. 9, вх. А и Б, ул. „Места“ 2 – 6, бл. 8, вх. А, Б и В, ул. „Иван Х. Вълков“ бл.13, вх. А и Б, ул. „Брегалница“ 1 – 17, 2 – 8, ул. „Александър Стамболийски“ 34, ул. „Ген. Гурко“ 4, ул. „Вардар“ 18 – 26, 33 – 45, бл. 27 вх. А, бл. 30, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, бл.31, бл. 32, вх. А, Б, В, Г и Д, уÐ ». „Арда“ 2, ул. „Янтра“ 2 – 8, 3 – 9, бул. „Русия“ 21 – 27, ул. „Арда“ 2, ул. „Волга“ 24 – 51А, ул. „Дунав“ 13 – 35, 6 – 8, бл. 1, вх. А, Б, В, Г и Д, ЕТ „АВТОГЛАНЦ“ М. МИХАЙЛОВ, „БАРБАРОСА. БГ“ ЕООД, „ВИЕНСКА СЛАДКАРНИЦА“ ЕООД, ЕТ „АЛ – БО – ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА“, „КРАСИНА ГРУП“ ЕООД, „ТИ. КОМ“ АД, ФСГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ЕТ „К. Д. КОСТОВ – КРАСИМИР ДИМИТРОВ“, дом – паметник на Йордан Йовков, офис на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, „СПАСОВИ 2014“ ООД, кафе на Община Град Добрич, „БОП АСТ 2016“ ЕООД, ДРСЗ – Варна – ДБТ – Добрич, „ДИСТ И БО“ ЕООД, „СТРИЙТ – БМ“ ООД..

На 20.08.2020 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Тервел – в северната част между улиците “Хан Аспарух”, “Вит”, “Гео Милев”, “Бистрица”, “Камчия”, “Дочо Михайлов”, “Цар Иван Асен II”, “Стефан Караджа”, “Раковски”, “Черно море”, “Витоша”, както и бизнес клиентите Пречиствателна станция, Асфалтова база, БТК, Български пощи, Автогара, СБА, Рубин АД, бившия ДАП и обектите около тяÑ …..

Петък, 21.08.2020 г.:

В периода 22.07.2020 – 22.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна: с. Септемврийци.

В периода 22.07.2020 – 31.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: квартал „Червената пръст“, ул. „Росица“, ул. „Вардар“, ул. „Чая“, ул. „Иван Георгиев“, ул. „Михаил Андреев“, ул. „Белмекен“.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Земенци, с. Загорци, с. Добрево, с. Свобода.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Коритен, с. Абрит, с. Габер, с. Огняново, с. Кап. Димитрово, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Северци, с. Лозенец, с. Черна, с. Крагулево.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Дяково, с. Благовец.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Еф. Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци..

В периода 30.07.2020 – 28.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич.

В периода 30.07.2020 – 28.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Козлодуйци, с. Пчелник, с. Тянево, с. Черна, гр. Добрич Изключванията ще бъдат само в делнични дни.

В периода 03.08.2020 – 28.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.

В периода 06.08.2020 – 31.08.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла: ул. Нов живот, ул. Средна гора, ул. Мусала, ул. Изгрев, ул. Камчия, ул. Ропотамо, ул. Мак и ул. Тунджа.

В периода 06.08.2020 – 31.08.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул.Суха Река № 20 вх. А, Б, В, Г, ул.8-ми Март № 39, 41, 47, ул.Росица № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, ул.Вардар № 49, 51, 53, 55, 56, 57, ул.Ропотамо № 37.

В периода 12.08.2020 – 28.08.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Крапец: улици: “1-ва“, “7-ма“, “10-та“, “15-та“, “14-та“, “17-та“.

В периода 10.08.2020 – 21.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Балчик: Автосервиз на околовръстен път, конезавод, оранжерии, стопански дворове, с. Стражица, с. Бобовец, сондаж на В и К в с. Бобовец, кариера до с. Ляхово, сондаж на „ЕКО АГРО“ в с. Карвуна.

В периода 10.08.2020 – 28.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр.Добрич – ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП Силози, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич.

В периода 10.08.2020 – 28.08.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с.Тянево, с. Пчелник, с. Черна, гр. Добрич – БКТП Здравко, ТП БКС, МТТ СД2, ТП ПС Рилци Изключванията ще бъдат само в делнични дни.

В периода 14.08.2020 – 14.09.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла: улици: Долина, Шипка, Синчец, Витоша, Приморска, Дунав, Македония .

В периода 17.08.2020 – 21.08.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла, с. Горун, с. Горичани.

В периода 17.08.2020 – 21.08.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Къпиново, свинекомплекс Къпиново, ПС Маловец и ПС Пастир от ПС Генерал Тошево.

В периода 19.08.2020 – 21.08.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич – с. Одринци, с. Ведрина, с. Орлова могила, с. Долина, с. Самуилово, с. Владимирово, с. Бдинци, с. Вратарите, част от околовръстен път Добрич/Шумен, Скорпион-Транс ЕООД, Петрол АД, Добруджанска гора АД.

В периода 17.08.2020 – 21.08.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич – с. Плачи дол.

На 21.08.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. “Кирил и Методий” №51, 53, ул. “Захари Стоянов” №22, 24, 77, ул. “Панайот Хитов” №3, ул. “Сан Стефано” №10,16.

На 21.08.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич – ж. к. Дружба: бл. 12, вх. А и Б; бл. 15, вх. А, Б, В и Г; бл. 23, вх. А и Б; бл. 24, вх. А и Б; бл. 26, вх. А, Б, В и Г; гаражи, църква “СВ. Климент Охридски”, учебен център “Бестрейнинг” ООД, газостанция ЕТ “Интерпрогрес-Николай Николов” на бул. “Русия”.

На 21.08.2020 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Тервел – в района на улиците “Йордан Йовков, “Захарий Зограф”, “Раковски”, “Георги Бенковски”, “Оборище”..

На 21.08.2020 от 14:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Тервел – Медицински център Тервел ООД.