Home Кино клуб “Икар” – текуща програма

Кино клуб “Икар” – текуща програма

понеделник 14 март

13.00 часа БАТМАН
15.30 часа БОТЕВ
18.00 часа МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА  озвучен на български език
20.00 часа БОТЕВ

вторник 15 март

13.00 часа БОТЕВ
15.30 часа МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА  озвучен на български език
17.30 часа БАТМАН
20.45 часа БАТМАН

сряда 16 март

13.00 часа БАТМАН
16.15 часа БОТЕВ
18.45 часа МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА  озвучен на български език
20.45 часа БОТЕВ

четвъртък 17 март

13.00 часа БОТЕВ
15.30 часа МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА  озвучен на български език
17.30 часа БОТЕВ
20.00 часа БАТМАН