Home Европа за нас

Европа за нас

Рубриката „Европа за нас“ се осъществява от Про Нюз Добрич в партньорство с Европа Директно Добрич, част от Europe Direct
Европа за нас

Най-важното в споразумението с ЕК за новия програмен период 2021-2027 представят в Добрич

На онлайн информационно събитие, посветено на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г., екипът на

Европа за нас

Възстановяване с пълна сила и създаване на по-екологична и цифрова Европа

Европейската комисия постави днес началото на цикъла на европейския семестър за 2022 г. за координация на икономическите политики. Есенният пакет на

Европа за нас

Доклад на ЕК за равенството между половете в научните изследвания и иновациите

Броят на жените, които се обучават във и които завършват бакалавърска, магистърска и докторска степен, трайно нараства през последните години. Жените обаче

Европа за нас

Разпределението на 11 милиарда евро по линия на REACT-EU за 2022 г. е на разположение

Европейската комисия публикува разпределението на средствата по линия на REACT-EU за 2022 г. Около 11 милиарда евро (по текущи цени) са вече на

Европа за нас

ЕК пуска в действие Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации с бюджет от 570 млн. евро

Европейската комисия отправи първата покана за представяне на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновации (I3). I3 е нов

Европа за нас

„Еразъм+“: близо 3,9 милиарда евро през 2022 г. за мобилност и сътрудничество

Днес, след приемането на годишната работна програма за 2022 г., Комисията обяви поканите за представяне на предложения по „Еразъм+“ за

Европа за нас

ЕK одобрява измененията на общоевропейския гаранционен фонд

Европейската комисия установи, че измененията на общоевропейския гаранционен фонд (наричан по-долу „Фондът“) в подкрепа на дружествата, засегнати от

Европа за нас

Европейски зелен пакт: нови инициативи по отношение на обезлесяването, отпадъците и почвите

Европейската комисия прие днес три нови инициативи, които са необходими за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност. Комисията предлага нови

Европа за нас

Европейски корпус за солидарност: над 138 милиона евро в подкрепа на доброволческите дейности през 2022 г.

Европейската комисия публикува днес покана за представяне на предложения за 2022 г. по линия на Европейския корпус за

Европа за нас

ЕК одобрява българска схема в размер на 20,5 млн. евро за автобусните оператори

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 20,5 милиона евро (40 милиона лева) в подкрепа на автобусните оператори, засегнати от пандемията от

Европа за нас

ЕК приветства споразумението относно годишния бюджет на ЕС за 2022 г.

В понеделник вечерта Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха неформално политическо

Европа за нас

ЕК предявява иск пред Съда на ЕС срещу България за „Натура 2000“

Европейската комисия реши днес да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България за неспазване на задълженията ѝ съгласно Директивата

Европа за нас

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката (DESI) за 2021 г.

Европейската комисия публикува днес резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г., с

Европа за нас

ЕК одобрява договор с Valneva за нова евентуална ваксина срещу Covid-19

Европейската комисия одобри осмия договор с фармацевтично дружество с цел да закупи неговата евентуална ваксина срещу COVID-19. В договора с Valneva се

Европа за нас

Европа Директно Добрич представи мисията на ЕС “Неутрални по отношение на климата”

“Неутрални по отношение на климата” представи екипът на Европа Директно Добрич пред медиите в града. Главният секретар на